Solidny Remont

Cegły

Cegły są formowane i wypalane z gliny. Dzięki wypalaniu cegła staje się wytrzymała na ściskanie, ogniotrwała i odporna na działanie czynników atmosferycznych i substancji chemicznych. Cegły dobrze kumulują ciepło i wilgoć i oddają je z powrotem na skutek parowania. Te właściwości dobrze oddziałowują na mikroklimat budynków z cegieł. Cegły wykonuje się w różnych odmianach jako cegły pełne i cegły z otworami o różnym kształcie (np. sitówka i kratówka). Cegły z otworami mają mniejszy ciężar niż pełne i nieco lepsze własności termoizolacyjne. Cegły porowate (krajowy odpowiednik: ścienne pustaki pionowo drążone, np. Sz, U, Max, Unimax, UZ), produkowane są w ten sposób, że przed ich wypaleniem do gliny dodaje się substancje tworzące pory (nazwa handlowa tej cegły np. poroton). Dzięki temu zmniejsza się gęstość cegły, a tym samym jej ciężar oraz wydatnie zwiększa się jej zdolność termoizolacyjna. Dzięki mniejszemu ciężarowi można przy murowaniu użyć cegieł o większych formatach.

SolidnyRemont.info sitemap