Solidny Remont

Rodzaje cegieł

Cegły porowate po części są wykonywane są ze strzępami na główce, co umożliwia układanie ich bez wypełnienia spoin pionowych zaprawą. Dosuwamy tylko jedną cegłę do drugiej, a zazębienie zapewnia stabilność. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu pracy i zaprawy. Inną zaletą jest to, że własności termoizolacyjne nie ulegają zmniejszeniu w spoinie pionowej. Spoina pozioma musi być oczywiście wypełniona zaprawą również przy tego rodzaju cegle. W celu uzyskania dobrej termoizolacyjności używa się zaprawy do izolacji cieplnej, która zawiera pory podobnie jak cegły. Prefabrykowana wymieszana zaprawa do izolacji cieplnej dostarczana jest w workach i jest zarabiana na placu budowy wodą. Przy murowaniu obrabiamy ją tak samo jak zwykłą zaprawę z cementu i piasku. Cegły klinkierowe składają się z tego samego materiału co cegły zwykłe, wypalane są jednak w wyższej temperaturze. Dzięki temu materiał spieka się, tzn. że zawarty w glinie kwarc zostaje stopiony i zatyka pory. Ta cegła jest prawie wodoszczelna, ma zaledwie niewielką nasiąkliwość. Przy murowaniu należy jednak pracować ostrożniej i używać mniej wilgotnej zaprawy.

SolidnyRemont.info sitemap